Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 13,00 zł 13,65 zł
  • Autor: Łangowska-Szczęśniak Urszula, Bobrowska Agnieszka
  • ISBN: 978-83-7395-437-3
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 158
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, czyli jest warunkiem istnienia człowieka i całych społeczeństw. W trakcie konsumpcji zużywane są dobra powstające w wyniku procesów gospodarowania. Konsumpcja może być zatem traktowana jako efekt działalności gospodarczej, a jednocześnie jako cel i najistotniejsza przyczyna owej działalności. Znaczenie konsumpcji w cyklu gospodarowania było i jest przyczyną podejmowania – w ramach ekonomii – badań nad jej prawidłowościami i zmianami.
Niniejsza monografia poświęcona jest analizie wybranych czynników mających znaczenie dla poziomu i struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w minionym dwudziestoleciu. W publikacji przedstawiono wyniki badań empirycznych wielu ośrodków naukowych zajmujących się problematyką konsumpcji.
Praca jest adresowana do pracowników naukowych, studentów i pracowników samorządów terytorialnych.