Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 13,65 zł
 • (Cena katalogowa: 13,00 zł)
 • Rabat: -6,82 zł
 • (Rabat: -6,50 zł)
 • Cena netto: 6,50 zł 6,83 zł
 • Autor: Łangowska-Szczęśniak Urszula, Bobrowska Agnieszka
 • ISBN: 978-83-7395-437-3
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 158
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, czyli jest warunkiem istnienia człowieka i całych społeczeństw. W trakcie konsumpcji zużywane są dobra powstające w wyniku procesów gospodarowania. Konsumpcja może być zatem traktowana jako efekt działalności gospodarczej, a jednocześnie jako cel i najistotniejsza przyczyna owej działalności. Znaczenie konsumpcji w cyklu gospodarowania było i jest przyczyną podejmowania – w ramach ekonomii – badań nad jej prawidłowościami i zmianami.
Niniejsza monografia poświęcona jest analizie wybranych czynników mających znaczenie dla poziomu i struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w minionym dwudziestoleciu. W publikacji przedstawiono wyniki badań empirycznych wielu ośrodków naukowych zajmujących się problematyką konsumpcji.
Praca jest adresowana do pracowników naukowych, studentów i pracowników samorządów terytorialnych.