Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy (STUDIA I MONOGRAFIE NR 427)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Górska-Olesińska Monika
  • ISBN: 978-83-7395-373-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2009
  • Liczba stron: 176
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka poświęcona jest analizie kondycji słowa i języka werbalnego w kulturze kształtowanej przez media elektroniczne i najnowsze technologie komunikacyjno-informacyjne. W rozdziale pierwszym autorka diagnozuje charakter i właściwości komunikacji werbalnej w Internecie, polemizując z koncepcjami, które pozostając w ścisłym związku ze współczesną filozofią francuską orzekają o kryzysie słowa. W zamian autorka proponuje narrację, w której stosowane są takie pojęcia, jak: poszerzenie, wzmocnienie, wyzwolenie słowa. Rozdział drugi zawiera reinterpretację kluczowych dla książki terminów: elektronicznego dyskursu i CMC (Computer-Mediated Communication). W rozdziale tym czytelnik znajdzie także przegląd najważniejszych publikacji i stanowisk dotyczących problematyki językowego wymiaru komunikacji internetowej. Rozważania zawarte w rozdziale trzecim inspirowane są Językiem nowych mediów Lva Manovicha i dotyczą interfejsów elektronicznego dyskursu (szczególną uwagę autorka poświęciła przeglądarkom WWW i ich kulturotwórczej roli). Książkę zamyka rozdział czwarty poświęcony koncepcji cyberdyskursywności australijskiego badacza Martina Jacobsena.
Książka adresowana jest do studentów i badaczy kierunków humanistycznych zainteresowanych współczesnymi praktykami nowomedialnymi, do kulturoznawców, medioznawców, literaturoznawców.