Rozrachunki z przeszłością. Śledztwa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 474)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 23,00 zł 24,15 zł
  • Autor: Nowak Edmund
  • ISBN: 978-83-7395-496-0
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 288
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka wpisuje się w aktualną dyskusję o przestępstwach, winie i karze oraz pamięci o ofiarach powojennej rzeczywistości na Górnym Śląsku. Podejmuje bowiem zagadnienie współczesnych implikacji funkcjonowania po II wojnie światowej obozów odosobnienia utworzonych przez polskie władze dla różnych grup ludności na Górnym Śląsku, w tym Niemców i Ukraińców. Opisuje przede wszystkim nieznany dotąd szerzej opinii publicznej przebieg śledztw i procesów sądowych dotyczących przestępstw popełnionych w najbardziej represyjnych obozach pracy na Górnym Śląsku (Łambinowice, Mysłowice, Świętochłowice – Zgoda, Jaworzno). Toczyły się one przez wiele lat zarówno w Polsce, jak i RFN. Pierwsze śledztwo zostało wszczęte już w 1945 r. (Łambinowice), zaś ostatnie umorzone dopiero w latach 2010–2011 (Jaworzno). Książka ukazuje również rezonans polityczny, społeczny i międzynarodowy prowadzonych śledztw i procesów. Ważną częścią tej publikacji jest przedstawienie inicjatyw i starań różnych środowisk na rzecz zachowania pamięci o dramatycznych i tragicznych losach ludzi uwięzionych w tych obozach oraz formach upamiętnienia ofiar w miejscach, gdzie obozy te były po wojnie zlokalizowane.
Książka jest adresowana nie tylko do grona historyków i osób zajmujących się profesjonalnie najnowszymi dziejami Polski i Śląska, ale także do szerokiego grona czytelników chcących poznać różnorakie współczesne następstwa istnienia obozów pracy na Górnym Śląsku w pierwszych latach powojennych (prawne, polityczne i społeczne). Szczególnym adresatem tej publikacji są żyjący jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń oraz bliscy ofiar wszystkich powojennych obozów na Śląsku i Polsce.