Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropologicznych Śląska. Cz. I Studium florystyczno-ekologiczne. Cz. II Katalog stanowisk oraz charakterystyka gartunków (STUDIA I MONOGRAFIE 454)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 43,05 zł
 • (Cena katalogowa: 41,00 zł)
 • Rabat: -21,52 zł
 • (Rabat: -20,50 zł)
 • Cena netto: 20,50 zł 21,53 zł
 • Autor: Nowak Arkadiusz
 • ISBN: 978-83-7395-451-9
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 454
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Dwuczęściowa monografia kompleksowo przedstawia zjawisko występowania roślin ustępujących i rzadkich w siedliskach antropogenicznych Śląska. Charakteryzuje kilkaset gatunków w odniesieniu m.in. do typów zajmowanych biotopów, odporności na antropopresję, zmian zasięgów regionalnych w wyniku apofityzacji oraz zmian amplitudy synekologicznej. Na podstawie danych chorologicznych i syntaksonomicznych przedstawiono model „rozproszonego miasta”, który odnosi się do strefowo-pasmowego układu siedlisk antropogenicznych promieniście rozchodzących się z terenów zurbanizowanych i zasiedlanych przez gatunki z natury rzadkie. Monografia adresowana jest do środowisk akademickich i studenckich zainteresowanych geobotaniką, botaniką konserwatorską, ochroną różnorodności biologicznej i przyrody.