Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 24,00 zł 25,20 zł
  • Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-597-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 298
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka stanowi trzecie już opracowanie poświęcone rodzicielstwu. W 21 rozdziałach autorzy prezentują wieloaspektowe rozważania teoretyczne i wyniki badań nad rodzicielstwem w obliczu sytuacji trudnych, do których zaliczono niepełnosprawność i zaniedbanie. Zostały w niej poruszone zagadnienia dotyczące rodzicielstwa zdeterminowanego problemem niepełnosprawności lub choroby przewlekłej dziecka, które powodują, iż wykonywanie zadań rodzicielskich wymaga pokonania wielu przeszkód i ograniczeń. Ponadto omówiono problematykę rzeczywistych i potencjalnych rodzicielskich zaniedbań z perspektywy czynników wywołujących sytuacje trudne, powodujące zakłócenia w realizacji roli rodzicielskiej.

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa: do rodziców, jak też nauczycieli i wychowawców, a także do studentów kierunków pedagogicznych, którzy w przyszłości będą realizować ważne zadania w zakresie rozpoznawania trudnych sytuacji w rodzinie oraz podejmowania działań wspierających rodziców w wypełnianiu ich ról rodzicielskich.