Religia i kościoły w polskiej przestrzeni publicznej

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł
  • Autor: Kusztal Aleksandra, Czapnik Sławomir (red.nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-655-1
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 250
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Praca obrazuje wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy religią, Kościołami i związkami wyznaniowymi a istotnymi zagadnieniami będącymi przedmiotem gorących debat w sferze publicznej, takimi jak: związki religii z polityką, relacje państwo–Kościół, wpływ religii i Kościoła na media, stosunek Kościoła do istotnych zagadnień z zakresu współżycia społecznego, moralności, wymiaru sprawiedliwości, bioetyki i etyki medycznej. Poruszony został także wątek zjawisk patologicznych w polskim Kościele, problem laickości przestrzeni publicznej w Polsce oraz kwestia wpływu przynależności religijnej i wyznaniowej na zachowania polityczne i społeczne Polaków.

Praca adresowana jest do studentów wybranych kierunków studiów, z zakresu nauk społecznych, szczególnie studentów: dziennikarstwa, politologii, religioznawstwa, socjologii, studiów o komunikowaniu, a także do dziennikarzy i publicystów komentujących wydarzenia z obszaru polskiej sfery publicznej oraz innych czytelników zainteresowanych relacjami państwo– religia–Kościół.