Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł
  • Autor: Dziurok Adam, Świder Małgorzata (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-8098-343-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: Katowice-Warszawa-Opole 2017
  • Liczba stron: 304
  • Wydawnictwo: Warszawa -IPN, Opole-UO
Na książkę składa się 12 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez IPN Katowice wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego w 2016 r. Autorzy przedstawili szerokie spektrum problematyki związanej z organizacją, przebiegiem oraz konsekwencjami referendum ludowego z 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku. Pierwsza część niniejszej publikacji, nosząca tytuł Konteksty, obejmuje cztery artykuły, które bezpośrednio nie odnoszą się do referendum ludowego w 1946 r. i wyborów w 1947 r. w Polsce, ale stanowią ciekawy wątek uzupełniający, wpisując wspomniane wydarzenia w szerszy kontekst geograficzny, jak i chronologiczny. Na część drugą, zatytułowaną Przebieg, składa się sześć artykułów skupiających się na procesie przebiegu kampanii przedreferendalnej, organizacji referendum i wyborów, a także oddziaływaniu aparatu represji na ich wyniki. Tom zamykają dwa teksty w części Konsekwencje, omawiające skutki politycznego przełomu ze stycznia 1947 r.