"Język a Edukacja" 1: Kształcenie językowe

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 15,00 zł 16,20 zł
  • Autor: Nocoń Jolanta, Skowronek Bogusław (red. nauk.)
  • ISSN: 2299-5528
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 178
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W otwierającym serię wydawniczą tomie zgromadzono jedenaście artykułów, które w sposób wieloaspektowy i z wielu różnych perspektyw badawczych podejmują temat związków języka i edukacji. W publikacji znalazły się rozważania lingwistyczno-kulturowe, metodyczne, genologiczne, historyczno-językowe, glottodydaktyczne, logopedyczne i lingwistyczne. Różnorodność ujęć odzwierciedla zarówno bogactwo, jak i skomplikowanie omawianej problematyki oraz wielość paradygmatów badawczych, a autorzy kolejnych tekstów postrzegają język w dwóch rolach: jako narzędzie i równocześnie przedmiot edukacji rozumianej jako ważna część współczesnej kultury.
Praca jest adresowana do badaczy dyskursu edukacyjnego, studentów i nauczycieli.