Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie kulturowym

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 35,00 zł 36,75 zł
  • Autor: Barska A., Biskupska K., Sobieraj I. (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-723-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 436
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Główną treść książki stanowią problemy skupione wokół zagadnień dziedzictwa kulturowego, tożsamości społecznej, przestrzeni i miejsca, religijności, przekazu międzypokoleniowego oraz biografii. Pamięć została ukazana wieloaspektowo, z różnych perspektyw i w zróżnicowanych kontekstach tematycznych. Ukazano przestrzeń pamięci jako konfigurację, której rysy charakterystyczne to dynamiczność i wewnętrzne sprzeczności.

      Książka kierowana jest do osób interesujących się problemami szeroko rozumianej pamięci, kwestią miejsca, relacjami w rodzinie w kontekście pamięci. Może zainteresować historyków, socjologów, antropologów, pedagogów, kulturoznawców i inne osoby, dla których bliskie są zagadnienia świata wartości w przekazie kulturowym.