Przemiany na rynkach informacji (STUDIA I MONOGRAFIE NR 456)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 22,05 zł
 • (Cena katalogowa: 21,00 zł)
 • Rabat: -11,02 zł
 • (Rabat: -10,50 zł)
 • Cena netto: 10,50 zł 11,03 zł
 • Autor: Czerwiński Adam
 • ISBN: 978-83-7395-459-5
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 226
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W książce poruszono zagadnienia i problemy, które rysują się w związku ze zmianami w uwarunkowaniach i funkcjonowaniu rynków informacji w kontekście ogólnych trendów i przeobrażeń występujących we współczesnej gospodarce. Skoncentrowano się przy tym na ukazaniu najważniejszych mechanizmów oraz uwarunkowań i przyczyn prowadzących do określonych przemian i skutków na współczesnych rynkach informacji.
Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się wymianą informacji za pośrednictwem rynków, uwarunkowaniami i funkcjonowaniem tego rodzaju rynków, a szczególnie zachodzącymi tam zmianami i ich skutkami. Będą to zatem producenci, oferenci i dostawcy informacji, nabywcy i użytkownicy produktów informacyjnych, menedżerowie i analitycy rynkowi oraz studenci ekonomii, zarządzania i marketingu.