Przemiany na rynkach informacji (STUDIA I MONOGRAFIE NR 456)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Czerwiński Adam
  • ISBN: 978-83-7395-459-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 226
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W książce poruszono zagadnienia i problemy, które rysują się w związku ze zmianami w uwarunkowaniach i funkcjonowaniu rynków informacji w kontekście ogólnych trendów i przeobrażeń występujących we współczesnej gospodarce. Skoncentrowano się przy tym na ukazaniu najważniejszych mechanizmów oraz uwarunkowań i przyczyn prowadzących do określonych przemian i skutków na współczesnych rynkach informacji.
Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się wymianą informacji za pośrednictwem rynków, uwarunkowaniami i funkcjonowaniem tego rodzaju rynków, a szczególnie zachodzącymi tam zmianami i ich skutkami. Będą to zatem producenci, oferenci i dostawcy informacji, nabywcy i użytkownicy produktów informacyjnych, menedżerowie i analitycy rynkowi oraz studenci ekonomii, zarządzania i marketingu.