Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 12,00 zł 12,60 zł
  • Autor: Łangowska-Szczęśniak Urszula, Bobrowska Agnieszka
  • ISBN: 978-83-7395-552-3
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 142
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W publikacji zaprezentowano wybrane wyniki badań nad zachowaniami konsumentów. Poszczególne rozdziały dotyczą odrębnych problemów związanych z funkcjonowaniem konsumenta we współczesnej gospodarce, w szczególności: problemu gospodarowania czasem wolnym, konsumpcji Internetu, rozwoju produktów ekologicznych, zachowań prozdrowotnych i komunikacyjnych.
Praca jest adresowana do pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów, teoretyków i praktyków marketingu oraz studentów wyższych uczelni.