Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
  • Autor: Tłuczak Agnieszka
  • ISBN: 978-83-7395-420-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 176
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Praca zawiera opis narzędzi ekonometrycznych służących do prognozowania zjawisk gospodarczych w rolnictwie. Autorka wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z rolnictwa, które ilustrują istotę przedstawionych metod, pokazuje również możliwość interpretacji otrzymanych wyników. Praca może służyć w procesie samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z obliczaniem prognoz gospodarczych oraz jako pomoc dla osób korzystających z metod ekonometrycznych w działalności zawodowej.
Praca jest adresowana do studentów szkól wyższych o profilu ekonomicznym, zarówno państwowych, jak i prywatnych, osób zainteresowanych naukowym opracowaniem prognoz gospodarczych w rolnictwie