Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965. Studium historyczno-prawne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 434)

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 26,25 zł
 • (Cena katalogowa: 25,00 zł)
 • Rabat: -13,12 zł
 • (Rabat: -12,50 zł)
 • Cena netto: 12,50 zł 13,13 zł
 • Autor: Szymański Andrzej
 • ISBN: 978-83-7395-393-2
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2010
 • Liczba stron: 264
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Autor omawia faktyczne i prawne możliwości funkcjonowania kościelnej działalności charytatywnej w sferze publiczno-prawnej w Polsce Ludowej. W pracy przedstawiony został stosunek władz partyjno-państwowych do tego typu działalności oraz wynikające zeń realne działania likwidatorskie, przejawiające się w likwidowaniu i przejmowaniu wyznaniowych placówek opiekuńczych. Ocenie prawnej zostały poddane deklarowane podstawy prawne tej działalności władz Polski Ludowej, przy czym w wielu przypadkach wykazano działania zupełnie bezprawne. W konkluzji stwierdzona, że ograniczanie przez władze Polski Ludowej wyznaniowej działalności charytatywnej w sferze publicznoprawnej było jednym z najważniejszych frontów walki z Kościołem katolickim.
Praca adresowana jest do szerokiego spektrum osób zainteresowanych historią najnowszą, studentów prawa i historii, dziennikarzy oraz osób zajmujących się prawem wyznaniowym.