Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska. Aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo (STUDIA I MONOGRAFIE NR 429)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Habuda Ludwik
  • ISBN: 978-83-7395-371-0
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2010
  • Liczba stron: 226
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Autor, tropiąc poczynania czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości rekonstruuje bliski tej partii obraz Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza przesądzające o jej naturze aksjologię, ustrój, sposób uprawiania polityki i miejsce jakie w tym ustroju ma do spełnienia politycznie zorganizowane społeczeństwo. Odtworzony w ten sposób obraz przedstawioną w nim politykę „odkrywa” i demaskuje. „Odkrywa” i demaskuje cynizm i autokratyzm polityków, sprowadzanie przez nich polityki do socjotechniki zabiegania i sprawowania władzy oraz instrumentalne traktowanie społeczeństwa, uwodzenie go swego rodzaju polityczne kuszenie. Taka właśnie jest uprawiana przez Prawo i Sprawiedliwość, i nie tylko przez tę partię, polityka. Taka jest polska polityka w ogóle. Uzyskany obraz to swego rodzaju patchwork, w którego tworzeniu autor korzystał z metod wcześniej wykorzystywanych m.in. przez tak znakomitego autora jak E. Goffman.
Na lekturze pracy, gdyby zwykli czytać prace naukowe sobie poświęcone, mogliby wielce skorzystać prominentni politycy. To jest praca o nich. Wszakże pośrednio także o społeczeństwie, w którym tak uprawiana jest przedstawiająca się jako demokratyczna polityka. Praca może być wielce przydatną lekturą dla studentów najszerzej rozumianych nauk politycznych. Koniecznie powinni do niej sięgnąć politolodzy, zwłaszcza interesujący się partiami politycznymi, systemami politycznymi i obywatelskim społeczeństwem.