Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 433)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 12,00 zł 12,60 zł
  • Autor: Hanusik Krystyna, Łangowska-Szczęśniak Urszula
  • ISBN: 978-83-7395-392-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2009
  • Liczba stron: 122
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących poziomu, dynamiki i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce w długim okresie, bo w ostatnich piętnastu latach. Celem tych badań było zidentyfikowanie najistotniejszych tendencji i zmian zarówno poziomu i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w naszym kraju, jak i ich wybranych społeczno-ekonomicznych uwarunkowań.
Praca jest adresowana do pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych, polityków i działaczy samorządowych różnych szczebli