Posthumanizm a prawoznawstwo (STUDIA I MONOGRAFIE NR 492)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł
  • Autor: Sulikowski Adam
  • ISBN: 978-83-7395-565-3
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 238
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Praca dotyczy problematyki dotychczasowego i potencjalnego wpływu myślenia posthumanistycznego na prawoznawstwo (nauki prawne i orzecznictwo). Autor wychodzi z założenia, iż zachodnia teoria i praktyka prawa znajdowała się, co najmniej od kilku stuleci pod wpływem myślenia humanistycznego; przedstawia przy tym w sposób krytyczny wobec dominujących sposobów myślenia i pisania o nich, dzieje i charakterystyczne cechy takiego myślenia. Następnie wyróżnia trzy nurty filozoficzne, które można określić wspólnym mianem posthumanizmu – posthumanizm poststrukturalistyczny, technologiczny i biocentryczny oraz podejmuje próbę diagnozowania dotychczasowych oddziaływań tych nurtów na prawoznawstwo oraz ich potencjału w zakresie wywołania dalszych zmian w treści prawa i w jego teoretycznych ujęciach.
Praca adresowana jest przede wszystkim do prawników zainteresowanych filozofią prawa (studentów, doktorantów, prawników – naukowców i praktyków) a także do przedstawicieli nauk społecznych oraz szeroko-pojętej humanistyki