Pomiędzy dobrem wspołnym a elitarnością. Współczesny model muzeum. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 528)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 24,00 zł 25,20 zł
  • Autor: Nieroba Elżbieta
  • ISBN: 978-83-7395-694-0
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 252
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Od początku XXI wieku muzea w Polsce przeżywają okres prosperity. Wiele z nich próbuje zerwać ze stereotypowym wizerunkiem instytucji anachronicznej, nienowoczesnej, działającej poza kontekstem społecznym, co sprzyja procesowi konstruowania modelu muzeum, które odpowiada wyzwaniom współczesności. Przedmiotem książki jest analiza pola muzealnego w Polsce, a konkretnie – proces wykuwania się adekwatnego do nowych okoliczności społecznych modelu muzeum. Głównymi aktorami socjologicznych rozważań na temat zakresu i możliwości implementacji nowych praktyk w przestrzeni muzeum są muzealnicy, a więc jednostki bezpośrednio zaangażowane w ich realizację.

Książka może zainteresować badaczy kultury: socjologów, kulturoznawców, antropologów, a także praktyków odpowiedzialnych za kreowanie polityki kulturalnej oraz muzealników.