Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 23,00 zł 24,15 zł
  • Autor: Haber G., Krayjevska O., Wroniszewska B.
  • ISBN: 978-83-7395-798-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2018
  • Liczba stron: 282
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Okres politycznej, społecznej i gospodarczej transformacji państw Europy Środkowo-Wschodniej nie został jeszcze ukończony. Z jednej strony oczekiwania i szanse na rozwój, z drugiej liczne bariery i problemy stawały się rzeczywistymi wyzwaniami, przed jakimi cały region, ale również każdy kraj z osobna, musiał się zmierzyć. Efektem podjęcia trudu sprostania realiom XXI-wieku jest nowa sytuacja polityczna, którą dostrzegamy w licznych wynikach naszych projektów badawczych. Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy, w tym kryzys migracyjny, problemy we współpracy w gronie państw Unii Europejskiej, czy też wojna na Ukrainie jedynie unaoczniają potrzebę dalszych i bardziej pogłębionych badań zogniskowanych wokół procesów usytuowanych we wspólnym regionie. Niniejszy tom zawiera wyniki badań młodych naukowców z różnych państw Europy Środkowo-Wschodniej.  

Praca adresowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce.