Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, Z. 6

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł
  • Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-601-8
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 180
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Szósty zeszyt tematycznego przekładowego słownika wielowyrazowych jednostek języka poświęcony jest w całości szeroko pojmowanemu ruchowi turystycznemu i obejmuje takie obszary, jak historia miasta i regionu, oprowadzanie wycieczek, zwiedzanie muzeów, orientowanie się w przestrzeni, promocja i reklama w turystyce, ekonomia turystyki itp. Zaletą słownika jest to, że ustalone przez autorów pary przekładowe w zdecydowanej większości nie były dotychczas notowane przez słowniki przekładowe. Słownik zawiera ok. 3500 jednostek i ich ekwiwalentów.

Słownik jest adresowany do studentów slawistów (zwłaszcza ze specjalizacją kulturoznawczą), zawodowych tłumaczy, przewodników turystycznych