Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, nr 5

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 19,00 zł 19,95 zł
  • Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-413-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2010
  • Liczba stron: 240
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Publikacja jest 5. zeszytem wydawanego od roku 2006 tematycznego frazeologicznego słownika przekładowego specjalizującego się w utrwalaniu par przekładowych zwykle nienotowanych w leksykografii dwujęzycznej. Zeszyt 5. poświęcony jest szeroko rozumianej tematyce europejskiej i zawiera m.in. takie działy, jak geografia i turystyka europejska, tytuły dzieł malarstwa europejskiego, europejski dialog wiar i postaw, biblizmy (jako europeizmy frazeologiczne), imiona i nazwiska twórców i kontynuatorów dzieła Zjednoczonej Europy, nazwy instytucji i aktów prawnych Unii Europejskiej itp. Słownik ustala ekwiwalencję rosyjską dla ok. 4300 wielowyrazowych jednostek języka polskiego.
Praca jest adresowana jest do studentów filologii rosyjskiej, filologii słowiańskich i języka biznesu, tłumaczy oraz dziennikarzy specjalizujących się w problematyce rosyjskiej.