Oświata i kultura w wielokulturowym świecie - wolność perspektyw i doświadczeń

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 18,00 zł 18,90 zł
  • Autor: Jasiński Z., Neisch K., Pogorzelska M. (red nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-743-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 218
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Publikacja zawiera teksty w języku polskim i angielskim dotyczące różnych aspektów wielokulturowości. Wśród nich znajdują się opracowania dotyczące doświadczeń międzynarodowych, np. szwedzkich, fińskich, amerykańskich, słowackich w zakresie edukacji mniejszości narodowych  i etnicznych. Część pracy skupiona jest wokół polskiej rzeczywistości i miejsca, jakie w oświacie, szczególnie w wymiarze praktycznym, zajmuje edukacja wielokulturowa. W tym aspekcie prezentowane są doświadczenia placówek z Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-kulturowych tego regionu. Ponadto, część tekstów odnosi się do szerszego kontekstu dotyczącego migracji i etniczności z perspektywy osób migrujących i analizy programów nauczania.