Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 33,00 zł 34,65 zł
  • Autor: Ożóg Kazimierz S.
  • ISBN: 978-83-7767-840-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 304
  • Wydawnictwo: WAM - Kraków
Książka omawia temat ikonografii Piotra Skargi SJ, królewskiego kaznodziei, rektora kolegiów i uczelni jezuickich, pisarza doby renesansu i wczesnego baroku. Pretekstem do jej powstania było obchodzone w 2012 roku 400-lecie śmierci tego zakonnika. Temat jego ikonografii, nigdy w pełni nie opracowany, ostatnio poruszany w wydawnictwach sprzed wieku, związany jest ściśle z kreacją narodowego mitu, jaka dokonała się w wieku XIX. Skarga stał się wówczas patronem narodu, wieszczącym jego upadek, prorokiem przepowiadającym klęski, mesjaszem ukazującym też możliwości poprawy. Studium nad sposobami jego przedstawiania powiązane zostało z analizą tekstów poświęconych postaci jezuity oraz sposobami celebracji rocznic związanych z jego życiem (szczególnie efektownie obchodzonych w okresie zaborów i II Rzeczpospolitej). W efekcie prezentowane jest studium dotyczące sztuki i jednostkowej ikonografii, ściśle powiązane jednak z kulturą narodową.
Praca jest adresowana do historyków, historyków sztuki, historyków Kościoła, teologów i antropologów kultury