Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem (STUDIA I MONOGRAFIE NR 418)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 27,30 zł
 • (Cena katalogowa: 26,00 zł)
 • Rabat: -13,65 zł
 • (Rabat: -13,00 zł)
 • Cena netto: 13,00 zł 13,65 zł
 • Autor: Kauf Sabina
 • ISBN: 978-837395-341-3
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2009
 • Liczba stron: 280
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Europa przyszłości będzie politycznie i gospodarczo zdominowana przez regiony. One też będą ze sobą współzawodniczyć w kategoriach ekonomicznych. O przewadze konkurencyjnej regionów decydować będą nie tylko warunki endogeniczne, ale przede wszystkim jakość polityki regionalnej. To sprawia, że władze samorządowe coraz częściej będą adoptowały instrumenty i koncepcje zarządzania wywodzące się z praktyki przedsiębiorstw. Do najistotniejszych z nich zaliczyć możemy koncepcje marketingu i logistyki, które w znacznym stopniu mogą usprawnić i zdynamizować rozwój regionalny. W książce przedstawiono podstawowe instrumenty rynkowo i przepływowo zorientowanego zarządzania regionem. Zaprezentowano także ich rolę w podnoszeniu przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych, a także w pozyskiwaniu inwestorów i kształtowaniu pozytywnych relacji z beneficjentami regionu.
Praca jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych i gospodarki przestrzennej oraz samorządowców odpowiedzialnych za kształtowanie polityki regionalnej.