Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921–1939) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 448)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 35,00 zł 36,75 zł
  • Autor: Masnyk Marek
  • ISBN: 978-83-7395-432-8
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 284
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Prezentowana książka podejmuje problem obecności problematyki polskiej mniejszości narodowej w rejencji opolskiej w polskiej myśli politycznej dwudziestolecia międzywojennego. Autor stara się w niej znaleźć odpowiedzi na pytanie o przyczyny i kierunki zainteresowania polskiej opinii publicznej tzw. problematyką zakordonową, wyjaśnić rozbieżności między poszczególnymi podmiotami życia publicznego w ocenie tego ruchu, a także ukazać wpływ, jaki wywarła opinia publiczna na kształtowanie się polskiej myśli zachodniej w aspekcie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, oraz w polsko-niemieckich stosunkach międzypaństwowych
Praca adresowana jest do historyków XIX i XX wieku, studentów historii, stosunków międzynarodowych