Od epiki romantycznej do teatru science ficton. Studia i szkice

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 19,00 zł 19,95 zł
  • Autor: Dybizbański Marek
  • ISBN: 978-83-7395-684-1
  • Format: A5
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 200
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka przedstawia eksperymentalne historycznoliterackie rewizje propozycji teoretycznych. Epika wierszowana, proza i dramat występują w niej na styku historycznej teorii, antropozofii, perspektywy odbiorczej i szeroko pojętej kultury popularnej. Porządek wyznaczają porównawcze analizy – zarówno strategii badawczych, jak tekstów literackich, w tym raz utworów kanonicznych, innym razem rękopiśmiennej grafomanii, pozostającej przecież świadectwem czytelniczych oczekiwań i światopoglądów.

Praca adresowana głównie do filologów – studentów, nauczycieli, badaczy literatury