Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Dzwonkowska Irena
  • ISBN: 978-83-7587-086-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2009
  • Liczba stron: 258
  • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS - Kraków
Książka dotyczy nieśmiałości jako cechy odróżnianej od onieśmielenia jako stanu i omawia funkcjonowanie osób nieśmiałych w różnych dziedzinach i w różnych okresach ich życia. Przedstawione w tej pracy teorie i szeroki przegląd najnowszych badań światowych odnoszą się do licznej populacji ludzi, nieśmiałość dyspozycyjna nie jest bowiem rzadkością, a wręcz przeciwnie, jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie. Ważna zatem ze społecznego punktu widzenia i ważna dla psychologów staje się wiedza o przyczynach i konsekwencjach nieśmiałości, o jej rozwoju i zmianach. Istotne staje się poznanie mechanizmów prowadzących do dysfunkcji u nieśmiałych w różnych obszarach ich życia, a także mechanizmów prowadzących do poprawy ich funkcjonowania i radzenia sobie z nieśmiałością.
W kontekście obecnej wiedzy o dezadaptacyjnych skutkach nieśmiałości, zadziwiające jest to, że tak niewiele uwagi, jak do tej pory, poświęcono roli wsparcia społecznego w funkcjonowaniu nieśmiałych ludzi. Tę lukę w wiedzy o nieśmiałych wypełnia prezentowana książka.
Książka może być interesującą lekturą dla badaczy zainteresowanych problematyką społecznego funkcjonowania człowieka oraz użytecznym, uzupełniającym podręcznikiem dla studentów psychologii, pedagogiki i socjologii podczas zajęć na ponadpodstawowych kursach psychologii społecznej. Może być także interesująca dla osób tylko luźno zainteresowanych psychologią.