Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria Pąchalska

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 52,00 zł 54,60 zł
  • Autor: Jastrzębowska G., Góral-Półrola J., Kozołub A. (re
  • ISBN: 978-83-7395-772-5
  • Format: B5 - oprawa twarda
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 640
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka zatytułowana Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria Pąchalska budzi podziw i uznanie nie tylko ze względu na długą listę autorów – znakomitych uczonych z kraju i z zagranicy – ale przede wszystkim z uwagi na wysoki poziom naukowy zamieszczonych w niej rozdziałów z zakresu neuropsychologii, neurologopedii i neurolingwistyki, czyli obszarów, w których lokują się główne problemy warsztatu naukowego Profesor Marii Pąchalskiej, a fakt, że to Jej te prace zadedykowano, przydaje księdze dodatkowych walorów. Są to bowiem obszary szczególnie bliskie Jubilatce, którym poświęciła wiele swoich najcenniejszych prac, a które stały się też impulsem do dalszych badań oraz wielokrotnie inspirowały kolegów i uczniów Pani Profesor – również do napisania świetnych artykułów, składających się na ten pokaźny tom. Dzięki temu ma on spójny charakter, a poszczególne teksty wychodzą z podstawowej wspólnoty perspektywy poznawczej, którą wyznacza teoria mikrogenetyczna. [...] Ta imponująca księga jest niezwykle starannie zaprojektowana i napisana przez trzydziestu jeden autorów. A lektura tekstów – oprócz satysfakcji czytelniczej – daje przekonanie, że mamy do czynienia z książką wybitną, potrzebną i pożyteczną, która nie tylko godnie uczci Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesor Marii Pąchalskiej, lecz także będzie stanowić cenne kompendium wiedzy dla specjalistów i adeptów neuronauki.

Z recenzji prof. dr hab. med. Bożeny Grochmal-Bach

 

Książka składa się z czterech wyraźnie zaznaczonych części: I – Życiorys naukowy Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej; II – Neurobiologia, neurofizjologia i neurochirurgia (5 artykułów); III – Neuropsychologia: od genów do zachowania (13 artykułów); IV – Neurologopedia: od języka do kultury (13 artykułów). Łącznie w poszczególnych częściach recenzowanej pracy znalazło się 31 tekstów. Zaproponowana przez redaktorów tomu struktura jest klarowna i odzwierciedla zawartość poszczególnych części książki. [...] Artykuły wchodzące w skład tomu reprezentują bardzo wysoki, w wielu przypadkach wręcz znakomity poziom naukowy.

Z recenzji prof. UG dra hab. Stanisława Milewskiego