Na czesko-morawsko-śląskim styku. O wiekach XV-XVIII i trudnym ich postrzeganiu. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 529)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 26,00 zł 27,30 zł
  • Autor: Czechowicz Bogusław
  • ISBN: 978-83-7395-696-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 280
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Praca mierzy się z tradycyjnym, czyli zmanipulowanym w duchu państwowo-narodowych mitów wykładem dziejów Korony Czeskiej, w tym Śląska (jako taka jest wstępem do kilkunastotomowej „epopei” o dziejach i kulturze państwa czeskiego w latach 1457–1547). Opisuje pewne zjawiska dokonujące się w przestrzeni realnej, zdefiniowanej tu jako czesko-morawsko-śląski styk, ale dotyczy też historii historiografii, której poznanie jest niezbędne dla spojrzenia na późnośredniowieczne i wczesnonowożytne państwo czeskie w jego ówczesnym kształcie. W takim oglądzie okaże się na przykład, że Wrocław był miastem przez wieki konkurującym z Pragą o stołeczny status w Koronie, a przeciwnikiem Prus w wojnach o Śląsk w XVII wieku nie była Austria, ale państwo czeskie. Takich sprostowań czy demistyfikacji jest w książce więcej. Praca jest bardzo bogato ilustrowana. Jako dzieło historyka sztuki i historyka operuje ona bowiem zarówno materiałem źródłowym pisanym, jak i tym ze sfery wizualnej kultury artystycznej.

Praca jest adresowana do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą artystyczną Śląska jako segmentu Korony Królestwa Czech, a także dwóch innych krajów koronnych – Moraw i Czech, dotyczy bowiem relacji zachodzących między owymi krajami oraz recepcji tych relacji w historiografii.