Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 52,00 zł 54,60 zł
  • Autor: Dawid Adriana, Lusek Joanna (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-88880-88-9, 978-83-7395-748-0
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 458
  • Wydawnictwo: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski

Niniejsza monografia łączy w sobie wyniki badań z zakresu literatury polskiej oraz historii, dobrze zatem wpisuje się w respektowany dziś nurt badań interdyscyplinarnych. Zauważalna jest w niej obecność tak istotnych wątków jak dzieje miast, funkcjonowanie urzędów i organizacji, a także działalność postaci wybijających się w historii i literaturze. W artykułach zamieszczonych w tomie przewija się wątek szeroko rozumianego
dziedzictwa, w równej mierze politycznego i militarnego, jak i kulturalnego. Interesujące fragmenty znajdą tu dla siebie także badacze przemian zachodzących w mentalności większych społeczności, w tym przypadku obecnych lub dawnych mieszkańców Kresów dawnej Rzeczypospolitej – miejsca stykania się wielu kultur, grup etnicznych i religii. Obraz powstały dzięki Autorom tomu charakteryzuje się – co istotne – próbą uzyskania
dystansu do tradycji i oddzieleniem stereotypowego, a często także sielankowego, kresowego mitu od historycznej rzeczywistości. Efektem ich pracy jest obraz bardzo przestrzenny, także w chronologicznym sensie, a temat przewodni – obraz Kresów w ludzkiej świadomości utrwalonej piórem i obrazem – jest dynamiczny i zmienny. Dodatkowym atutem doboru tekstów jest przyjęty w nich szeroki przekrój społeczny.

dr hab. prof. UO Magdalena Ujma