Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne. (Between America and Poland: Opole Sociological Studies).

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 19,95 zł
 • (Cena katalogowa: 19,00 zł)
 • Rabat: -9,97 zł
 • (Rabat: -9,50 zł)
 • Cena netto: 9,50 zł 9,98 zł
 • Autor: Frysztacki Krzysztof, Śliż Anna (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7688-083-9
 • Format: A5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 230
 • Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy NOMOS- Kraków
Tematyka książki koncentruje się wokół szerokiego wachlarza problemów i wyzwań społecznych, którymi żyje amerykańskie społeczeństwo. Czytelnik znajdzie tutaj m.in. zagadnienia związane z historią i problemami asymilacyjnymi pierwszych polskich osadników, zapozna się ze współczesnym funkcjonowaniem służby zdrowia oraz pomocy społecznej w USA, jak i z niektórymi wyzwaniami stojącymi dzisiaj przed wielokulturowym i multietnicznym społeczeństwem amerykańskim (asymilacja imigrantów, kwestie rasowe i deprywacyjne czy praktyka wymiaru sprawiedliwości). Te i inne tematy podejmowane przez autorów są w mniejszym lub większym stopniu skorelowane z naszą rodzimą sytuacją społeczną.
Praca jest adresowana do wszystkich, którzy są głęboko zainteresowani przeszłością i współczesnością Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również problematyką Polonii amerykańskiej. Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla socjologów, przedstawicieli pozostałych nauk społecznych oraz studentów socjologii i nauk pokrewnych.