Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł
  • Autor: Brzozowska Sabina, Mazur Aneta (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-540-0
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 266
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Podstawowym celem monografii zbiorowej Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności jest próba rewizji wielu stereotypowych ujęć tradycyjnie pojmowanych epok historycznoliterackich. Autorzy poszukują istoty polskiej dziewiętnastowieczności, powiązanej licznymi nićmi z nowoczesnością dwudziestowieczną, ale też podkreślają własną, niepowtarzalną tożsamość XIX stulecia, w jego historycznych, kulturowych i estetycznych uwikłaniach – a przybliżenie tej tożsamości współczesnym odbiorcom stanowi zadanie ciągle warte podjęcia.
Praca jest adresowana do środowiska humanistów (polonistów).