Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 27,00 zł 28,35 zł
  • Autor: Górska-Olesińska Monika (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-515-8
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 330
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tom przynosi rozprawy będące wynikiem interdyscyplinarnej dyskusji, w której udział wzięli zarówno badacze (kulturoznawcy, estetycy, literaturoznawcy, językoznawcy), jak i praktycy (twórcy i tłumacze) zainteresowani liberaturą, e-literaturą, cyfrowymi narracjami, sztuką zmediatyzowanego słowa oraz problematyką kultur internetu. Pośród włączonych do tomu artykułów znalazły się teksty o charakterze ogólnym (ich autorzy starają się wypracować aparat pojęciowy adekwatny do przemian, jakim w kulturze kształtowanej przez media elektroniczne i zjawiska konwergencji ulega szeroko definiowana piśmienność, medium książki, kategoria czytelnika, narracja ), jak i teksty rozpatrujące poszczególne dzieła i strategie twórcze (projekty Pedra Meyera, Marka Ameriki, Wojciecha Bruszewskiego, Stephanie Strickland, Toma Phillipsa i innych).
Książka adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale i do szerszego grona czytelników. Może być wykorzystywana w dydaktyce akademickiej na studiach kulturoznawczych, medioznawczych, filologicznych, a także na uczelniach artystycznych.