Kultura, animacja, zmiana społeczna

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 19,00 zł 19,95 zł
  • Autor: Nowak-Wolna Krystyna, Nycz Edward (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-542-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 228
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka w kolejnych tekstach autorskich podejmuje tematykę z zakresu pedagogiki kultury, animacji społeczno-kulturalnej w jej codziennym tworzeniu i odbiorze oraz zmianie społecznej, do której animacja mogłaby przygotowywać jednostki, grupy i społeczności lokalne. Poszczególne teksty podejmują tematykę marketingu w animacji i kulturze, roli animacji zespołów zadaniowych w specyfice pracy animacyjnej, wskazują też na rolę zabawy w kształtowaniu stosunków interpersonalnych w grupie. Dopełnieniem publikacji są prace o współczesnej kulturze ludowej, teatrze nieprofesjonalnym oraz zjawiskach religijnych w popkulturze.

Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych i kulturoznawstwa, jak również szerszego kręgu odbiorców interesujących się sferą teoretyczną animacji kultury i zjawiskami społeczno-kulturowymi zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie