Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych w polskim systemie prawnym i prawie europejskim

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 7,00 zł 7,35 zł
  • Autor: Duszka-Jakimko Hanna
  • ISBN: 978-83-7395-170-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2006
  • Liczba stron: 144
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Prezentowana książka poświęcona została teoretyczno-prawnym zagadnieniom jurysdykcji krajowej w sprawach cywilnych i handlowych w krajowym systemie prawnym oraz w prawie wspólnotowym. W pracy jest dokonana analiza pojęcia jurysdykcji krajowej, jej miejsca w gałęziowej strukturze systemu prawa oraz aksjologicznego uzasadnienia norm jurysdykcyjnych. W dalszej części rozważań prezentowana jest problematyka jurysdykcyjna z perspektywy prawa wspólnotowego i analizy regulujących powyższe zagadnienia aktów normatywnych oraz orzecznictwa sądowego. Publikację kończą rozważania dotyczące interpretacyjnego wymiaru jurysdykcji krajowej. Praca niniejsza kierowana jest zarówno do środowisk naukowych związanych z teorią prawa, postępowaniem cywilnym, europeistyką, jak i do prawników praktyków zajmujących się międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych i handlowych.