Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych w polskim systemie prawnym i prawie europejskim

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 7,35 zł
 • (Cena katalogowa: 7,00 zł)
 • Rabat: -3,67 zł
 • (Rabat: -3,50 zł)
 • Cena netto: 3,50 zł 3,68 zł
 • Autor: Duszka-Jakimko Hanna
 • ISBN: 978-83-7395-170-9
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 144
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Prezentowana książka poświęcona została teoretyczno-prawnym zagadnieniom jurysdykcji krajowej w sprawach cywilnych i handlowych w krajowym systemie prawnym oraz w prawie wspólnotowym. W pracy jest dokonana analiza pojęcia jurysdykcji krajowej, jej miejsca w gałęziowej strukturze systemu prawa oraz aksjologicznego uzasadnienia norm jurysdykcyjnych. W dalszej części rozważań prezentowana jest problematyka jurysdykcyjna z perspektywy prawa wspólnotowego i analizy regulujących powyższe zagadnienia aktów normatywnych oraz orzecznictwa sądowego. Publikację kończą rozważania dotyczące interpretacyjnego wymiaru jurysdykcji krajowej. Praca niniejsza kierowana jest zarówno do środowisk naukowych związanych z teorią prawa, postępowaniem cywilnym, europeistyką, jak i do prawników praktyków zajmujących się międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych i handlowych.