Język-komunikacja

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Kleszcz Krzysztof, Krzempek Monika (red.)
  • ISBN: 978-83-7395-323-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2008
  • Liczba stron: 206
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia historycznojęzykowe oraz dotyczące zjawisk współczesnej polszczyzny. Skupia się wokół kwestii związanych z językiem mediów, dialektologią, translatoryką i systemem językowym, a także z funkcjonowaniem języka w szeroko rozumianych kontaktach międzyludzkich
Praca jest adresowana do specjalistów oraz studentów filologii.