Język a Edukacja 4: Wychowanie językowe

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł
  • Autor: Nocoń Jolanta (red. nauk.)
  • ISSN: 2299-5528
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 270
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Wychowanie językowe, kojarzone z kształceniem językowym w lingwodydaktyce, kulturą języka w językoznawstwie, aksjologią w filozofii, w czasach ponowoczesnych zyskuje szczególne znaczenie – z takiego założenia wychodzą autorzy tekstów zgromadzonych w tomie. Różnorodność problemów poruszonych w artykułach uświadamia złożoność, rozległość i ważność podjętego tematu. Ich autorzy przyjmują różne perspektywy badawcze. Tom przynosi zarówno rozważania teoretyczne nad istotą, celami i treściami szkolnego wychowania językowego, jak i propozycje praktycznych działań edukacyjnych. Niektóre z tekstów wychodzą z problematyką wychowania językowego poza edukację szkolną, wskazując tym samym na jego aspekt społeczny, a nie jedynie edukacyjny.

Praca jest adresowana do językoznawców, dydaktyków akademickich, nauczycieli języka polskiego, studentów.