Nowości

Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka (STUDIA I MONOGRAFIE NR 586)

Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę...

Autor: Kaszubska-Dziergas Patrycja ISBN: 978-83-7395-866-1 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

18,90 zł
Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych. (Wydanie drugie uzupełnione i poprawione)

Współczesne teorie społeczne. W kręgu uj...

Autor: Szczepański Marek S., Śliz Anna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-861-6 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 652 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

55,65 zł
Szkolnictwo na Górnym Śląsku w polityce oświatowej Prus i Niemiec (1763-1914) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 588)

Szkolnictwo na Górnym Śląsku w polityce ...

Autor: Kwiatek Jolanta ISBN: 978-83-7395-870-8 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 272 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

27,30 zł
Systema miscewoho samowriaduwannia Polszi - Istorycznyj i politycznyj kontekst (STUDIA I MONOGRAFIE 590)

Systema miscewoho samowriaduwannia Polsz...

Autor: Antoniuk Natalia ISBN: 978-83-7395-879-1 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 334 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

32,55 zł
Stylistyka XXVIII: Styl i pamięć - Style and Memory

Stylistyka XXVIII: Styl i pamięć - Style...

Autor: Makuchowska Marzena (red. nauk.) ISSN: 1230-2287, e-ISSN 2545-1669 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 532 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

46,44 zł
Studia Miejskie t. 35

Studia Miejskie t. 35

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISSN: 2082-4793, e-ISSN 2543-5302 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 114 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

9,72 zł
Schlesien als Kulturregion Europas. Ein Studien- und Lesebuch zu geschichtlichen, literatur-, sprach- und kulturwissenschaftlichen Querschnittsthemen

Schlesien als Kulturregion Europas. Ein ...

Autor: BOGACKI J., JELITTO-PIECHULIK G., JOKIEL M.,... ISBN: 978-83-7395-876-0 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Rozwój myśli organizatorskiej. Główne kierunki i ich przedstawiciele (STUDIA I MONOGRAFIE NR 579)

Rozwój myśli organizatorskiej. Główne ki...

Autor: Sokołowska Stanisława, Mijal Anna ISBN: 978-83-7395-834-0 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 438 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

43,05 zł
Relacje Jana Zamoyskiego z magistratem miasta Lwowa (1577-1594)

Relacje Jana Zamoyskiego z magistratem m...

Autor: Ujma Magdalena ISBN: 978-83-7395-868-5 Format: A5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

21,00 zł
Przedstawiciele rodu Orzelskich w elicie poselskiej Rzeczypospolitej w latach 1573-1652

Przedstawiciele rodu Orzelskich w elicie...

Autor: Kaczorowski Włodzimierz ISBN: 978-83-7395-869-2 Format: A5, oprawa twarda Rok wydania: 2020 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydwanictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

15,75 zł
Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie. cz. 1: Pamiątki, donacje, świadectwa kultu (wieki XVI-XIX), "Natio Polona. Fontes et Studia" t. II

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwi...

Autor: Lenart M., Wojtkowska-Maksymik M., Wrana M. ISBN: 978-83-7395-872-2 ISSN: 2719-3292 Format: B5, oprawa twarda Rok wydania: 2019 Liczba stron: 434 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

51,45 zł
Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie.  cz. 2: Kaplica polska (1896-2018) + CD, "Natio Polona. Fontes et Studia" t. II (2)

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwi...

Autor: Lenart Mirosław (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-880-7 ISSN: 2719-3292 Format: B5, oprawa twarda Rok wydania: 2020 Liczba stron: 268 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

31,50 zł
Pęknięty kryształ. Szkice o modernistach

Pęknięty kryształ. Szkice o modernistach...

Autor: Gutorow Jacek ISBN: 978-83-7395-850-0 Format: A5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 204, oprawa twarda Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

24,15 zł
Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn (STUDIA I MONOGRAFIE NR 583)

Odmienne reguły gry: o orientacjach społ...

Autor: Pajestka Grzegorz ISBN: 978-83-7395-856-2 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 146 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

14,70 zł
Niepolskie Opolskie. Władze poltyczne i administracyjne oraz aparat bezpieczeństwa wobec proniemieckich postaw mieszkańców województwa opolskiego (1950-1956) (Studia i Monografie nr 585)

Niepolskie Opolskie. Władze poltyczne i ...

Autor: Dawid Adriana ISBN: 978-83-7395-863-0 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 630 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

61,95 zł
Niektóre ryzyka konsorcjanów związane z postępowaniem egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 581)

Niektóre ryzyka konsorcjanów związane z ...

Autor: Adamus Rafał ISBN: 978-83-7395-843-2 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

12,60 zł
Nicieja. Dziejopis - komentator i polemista - mistrz słowa. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej

Nicieja. Dziejopis - komentator i polemi...

Autor: Kisielewicz Danuta, Sawicki Mariusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-815-9 Format: B5, oprawa twarda Rok wydania: 2020 Liczba stron: 470 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

63,00 zł
Mowy i pisma w sprawach publicznych Świętosława Orzelskiego

Mowy i pisma w sprawach publicznych Świę...

Autor: Spasowicz W. (oprac.), Kaczorowski W. (uzupełnił ISBN: 978-83-7395-840-1 Format: A5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 320, oprawa twarda Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

37,80 zł
Język a Edukacja 7: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej

Język a Edukacja 7: Bariery i pomosty w ...

Autor: Lech-Kirstein Danuta, Makuchowska Marzena ISBN: 978-83-7395-857-9 ISSN: 2299-5528 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 422 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

35,70 zł
Idzi Presiowski, Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce

Idzi Presiowski, Krótka wiadomość o sejm...

Autor: Kaczorowski Włodzimierz (opracowanie) ISBN: 978-83-7395-849-4 Format: A5 Rok wydania: 2019, oprawa twarda Liczba stron: 96 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
Dziedzictwo kulturowe Śląska. Materiały, analizy, interpretacje

Dziedzictwo kulturowe Śląska. Materiały,...

Autor: Świtała-Trybek Dorota, Przymuszała Lidia (red.) ISBN: 978-83-7395-848-7 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 290 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

25,20 zł
Dowód istnienia. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej

Dowód istnienia. Księga jubileuszowa ofi...

Autor: Kisielewicz Dnuta, Sawicki Mariusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-835-7 Format: B5, oprawa twarda Rok wydania: 2020 Liczba stron: 343 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

42,00 zł
"Stare" i "Nowe". Literatura dla dzieci i młodzieży w kontekstach kulturowych,

"Stare" i "Nowe". Literatura dla dzieci ...

Autor: Olszewska Bożena ISBN: 978-83-7395-852-4 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 138 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

11,55 zł
"Stare" i "Nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - teksty religijne

"Stare" i "Nowe" w literaturze dla dziec...

Autor: Olszewska Bożena, Pajączkowski Olaf (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-842-5 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 342 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

29,40 zł
"Germanistische Werkstatt" 8/2019

"Germanistische Werkstatt" 8/2019

Autor: Lasatowicz M.K., Księżyk F. (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-839-5 ISSN: 1509-2178 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 196 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

16,80 zł