Frazeologia a przekład

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 37,80 zł
 • (Cena katalogowa: 36,00 zł)
 • Rabat: -18,90 zł
 • (Rabat: -18,00 zł)
 • Cena netto: 18,00 zł 18,90 zł
 • Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-619-3
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 448
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Monograficzny tom poświęcony jest przekładowemu statusowi jednostek frazeologicznych i paremiologicznych w słownikach różnego typu i w tekstach komunikacji codziennej i literackiej. Podnoszony jest problem istoty ekwiwalencji długojęzycznej, sposobów ustalania ekwiwalentów oraz typologii ekwiwalentów przekładowych. Tom składa się z blisko 50 tekstów autorstwa znanych teoretyków i praktyków frazeologii i frazeografii z Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Węgier i Niemiec.
Praca zainteresuje teoretyków i praktyków przekładu (literackiego i użytkowego), teoretyków i twórców słowników przekładowych, językoznawców porównawczych, tłumaczy, studentów slawistyki wyższych roczników.


Монографический сборник посвящен переводному статусу фразеологических и паремиологический единиц в словарях различных видов, а также в литературной и повседневной коммуникации. Затрагиваются и вопросы переводной эквивалентности, путей устанавливания переводных эквивалентов и их типологии. Сборник содержит почти 50 текстов видных теоретиков и практиков фразеологии и фразеографии из Польши, России, Украины, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии, Венгрии и Германии.