Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód (STUDIA I MONOGRAFIE NR 466)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 14,00 zł 14,70 zł
  • Autor: Izabela Czerniawska-Kusza
  • ISBN: 978-83-7395-476-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 148
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Praca stanowi oryginalne opracowanie, związane z współczesną tematyką z zakresu ochrony wód, opartej na wdrożeniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prezentuje ona wyniki badań nad różnorodnością bezkręgowców bentosowych w rzekach i potokach należących do zlewni Nysy Kłodzkiej, które wykorzystano do oceny jakości wód tego regionu. W tym celu zastosowano następujące wskaźniki biologiczne: indeks biotyczny BMWP-Pl, indeks różnorodności Mafgalefa, wskaźniki EPT oraz autorski indeks wieloczynnikowy WI. Praca poza znaczeniem naukowym może mieć również walory praktyczne.
Praca adresowana jest do instytucji i osób zainteresowanych zagadnieniami biologicznej oceny jakości wód na podstawie analizy fauny dennej.