Edukacja teatralna w procesie kształcenia i wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych na Opolszczyźnie, (Stud. i Mon. nr 484), [zawiera płytę DVD]

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 36,75 zł
 • (Cena katalogowa: 35,00 zł)
 • Rabat: -18,37 zł
 • (Rabat: -17,50 zł)
 • Cena netto: 17,50 zł 18,38 zł
 • Autor: Włoch Agnieszka
 • ISBN: 978-83-7395-493-9
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2013
 • Liczba stron: 372
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka poświęcona jest tematyce edukacji teatralnej i sposobów jej realizacji przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych, a także działalności związanej z wyzwalaniem aktywności twórczej uczniów i kształtowaniem ich kompetencji kulturowych. W publikacji przedstawiono charakterystykę teatru i edukacji teatralnej w ujęciu teoretycznym oraz wyniki badań diagnostycznych, ukierunkowanych na poznanie dydaktycznych i wychowawczych aspektów edukacji teatralnej, podejmowanej przez nauczycieli w szkołach województwa opolskiego. Monografia stanowi również bogate źródło metod i form wspomagających proces kształcenia i wychowania teatralnego. W książce zamieszczono ponadto projekt edukacji teatralnej, którego istotnym elementem jest przykład realizacji spektaklu z młodzieżą (dodatek – płyta DVD).
Praca adresowana jest do nauczycieli języka polskiego, nauczycieli edukacji teatralnej w szkołach i placówkach pozaszkolnych, instruktorów teatralnych, animatorów kultury, studentów pedagogiki oraz filologii polskiej.