Edukacja teatralna w procesie kształcenia i wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych na Opolszczyźnie, (Stud. i Mon. nr 484), [zawiera płytę DVD]

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 35,00 zł 36,75 zł
  • Autor: Włoch Agnieszka
  • ISBN: 978-83-7395-493-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 372
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka poświęcona jest tematyce edukacji teatralnej i sposobów jej realizacji przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych, a także działalności związanej z wyzwalaniem aktywności twórczej uczniów i kształtowaniem ich kompetencji kulturowych. W publikacji przedstawiono charakterystykę teatru i edukacji teatralnej w ujęciu teoretycznym oraz wyniki badań diagnostycznych, ukierunkowanych na poznanie dydaktycznych i wychowawczych aspektów edukacji teatralnej, podejmowanej przez nauczycieli w szkołach województwa opolskiego. Monografia stanowi również bogate źródło metod i form wspomagających proces kształcenia i wychowania teatralnego. W książce zamieszczono ponadto projekt edukacji teatralnej, którego istotnym elementem jest przykład realizacji spektaklu z młodzieżą (dodatek – płyta DVD).
Praca adresowana jest do nauczycieli języka polskiego, nauczycieli edukacji teatralnej w szkołach i placówkach pozaszkolnych, instruktorów teatralnych, animatorów kultury, studentów pedagogiki oraz filologii polskiej.