Dynamika zmian mikrobiologicznych i przemian tłuszczu w zaolejonej ziemi bielącej w zależności od jej modyfikacji (STUDIA I MONOGRAFIE NR 417)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 13,00 zł 13,65 zł
  • Autor: Krzyśko-Łupicka Teresa
  • ISBN: 978-837395-340-6
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2009
  • Liczba stron: 142
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W pracy przedstawiono wpływ modyfikacji zaolejonej ziemi bielącej – ZZB (odpadu przemysłu tłuszczowego) dodatkami mineralnymi i/lub biologicznymi na zmiany ilościowe i jakościowe mikroflory oraz kierunek przemian tłuszczu. Przeprowadzone badania wykazały, że mikroorganizmy autochtoniczne, w tym również bakterie, nie tylko rozwijają się, ale wykazują aktywność lipolityczną w kwaśnym środowisku ZZB. W następstwie ich działalności następuje przekształcenie kwasu oleinowego (głównego składnika ZZB) w procesie biokonwersji, której mechanizm i tempo zależą od typu modyfikacji tego odpadu. W procesie samorzutnej biokonwersji w największej ilości powstają kwasy nasycone, natomiast modyfikacje prowadzą do wzrostu koncentracji aldehydów i węglowodorów. Problem zagospodarowania ZZB związany jest nie tyle z obniżeniem zawartości kwasu oleinowego oraz skróceniem czasu jego zanikania, co ze składem ilościowym i jakościowym końcowych produktów jego biokonwersji.
Praca jest adresowana jest do zainteresowanych biotechnologią środowiska.