Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Krasnodębska Anna., Konieczna Ewelina. J., (red. n
  • ISBN: 978-83-7395-560-8
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 256
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Zamieszczone w pracy teksy traktują o ważnych wartościach życia współczesnego człowieka: o jego funkcjonowaniu w rodzinie, pracy, szkole. Ukazują rolę rodzica, nauczyciela oraz innych podmiotów wychowawczych, podkreślając znaczenie ich umiejętności, kompetencji i sposobu organizacji procesu edukacyjnego. Autorzy, pisząc o problemach człowieka, dostrzegają aktualne i historyczne zależności społeczno-kulturowe. Poruszane są między innymi problemy migracji zarobkowej rodziców, niepełnosprawności osób i wielu istotnych zjawisk w obszarze edukacji i instytucji oświatowych.

Praca adresowana jest do studentów, nauczycieli i wszystkich osób, którym nie są obojętne problemy życia codziennego współczesnego człowieka