pedagogika

Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 538)
Rabat:50 %
8,40 zł
Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne
Rabat:50 %
8,93 zł
Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 453)
Rabat:50 %
16,28 zł
Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach w propagowaniu jego twórczości we współczesnej muzyce koncertowej i liturgicznej [zawiera CD] (STUDIA I MONOGRAFIE NR 491)
Rabat:50 %
13,13 zł
Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-polskie studia pedagogiczne, t. 6
Rabat:50 %
8,93 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 5 Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania - doświadczenia - propozycje
Rabat:50 %
9,98 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności
Rabat:50 %
14,18 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej
Rabat:50 %
11,03 zł
Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna (STUDIA I MONOGRAFIE NR 460)
Rabat:50 %
14,18 zł
Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej
Rabat:50 %
11,03 zł
Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych
Rabat:50 %
8,40 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4
Rabat:50 %
7,88 zł