pedagogika

Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 505)
Rabat:50 %
25,73 zł
Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych
Rabat:50 %
8,40 zł
Poziom osiągnięć informatycznych gimnazjalistów ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 509)
Rabat:50 %
7,35 zł
Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-polskie studia pedagogiczne, t. 6
Rabat:50 %
8,93 zł
Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne
Rabat:50 %
8,93 zł
Oświata Dorosłych  (1957–1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 515)
Rabat:50 %
10,50 zł
Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach w propagowaniu jego twórczości we współczesnej muzyce koncertowej i liturgicznej [zawiera CD] (STUDIA I MONOGRAFIE NR 491)
Rabat:50 %
13,13 zł
Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej - wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki
Rabat:50 %
14,70 zł
Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej
Rabat:50 %
10,50 zł
Czeska szkoła w Protektoracie Czech i Moraw   (STUDIA I MONOGRAFIE NR 363)
Rabat:50 %
9,98 zł
Edukacja teatralna w procesie kształcenia i wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych na Opolszczyźnie, (Stud. i Mon. nr 484), [zawiera płytę DVD]
Rabat:50 %
18,38 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej
Rabat:50 %
11,03 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności
Rabat:50 %
14,18 zł
Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców
Rabat:50 %
12,60 zł
Nauczyciel w edukacji przedszkolnej
Rabat:50 %
8,93 zł
Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej
Rabat:50 %
11,03 zł
Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia
Rabat:50 %
8,93 zł
Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Gabrieli Kapicy
Rabat:50 %
17,33 zł
Amnesty International – wybrane aspekty działalności pedagogicznej ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 498)
Rabat:50 %
8,93 zł