pedagogika

Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 505)

Druga szansa młodzieży. Studium funkcjon...

Autor: Nycz Edward ISBN: 978-83-7395-599-8 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 524 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
25,73 zł
Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych

Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak two...

Autor: Ganczarska Małgorzata ISBN: 978-83-7395-627-8 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 172 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Poziom osiągnięć informatycznych gimnazjalistów ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 509)

Poziom osiągnięć informatycznych gimnazj...

Autor: Nowak Janusz ISBN: 978-83-7395-609-4 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 142 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-polskie studia pedagogiczne, t. 6

Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-...

Autor: Karcz-Taranowicz Eugenia (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-615-5 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 202 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne

Wokół różnorodności kulturowej i regiona...

Autor: Cimała Bogdan, Pogorzelska Marzanna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-635-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 202 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Oświata Dorosłych  (1957–1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 515)

Oświata Dorosłych (1957–1990) jako źród...

Autor: Sapia-Drewniak Eleonora ISBN: 978-83-7395-631-5 Format: A4 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 210 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach w propagowaniu jego twórczości we współczesnej muzyce koncertowej i liturgicznej [zawiera CD] (STUDIA I MONOGRAFIE NR 491)

Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimann...

Autor: Biliński Marian ISBN: 978-83-7395-562-2 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 138 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej - wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej -...

Autor: Górnicka Beata ISBN: 978-83-7395-636-0 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 294 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej

Pracownik socjalny. Wybrane problemy zaw...

Autor: Brągiel Józefa, Kurcz Alicja (red.) ISBN: 83-88796-92-5 Format: B5 Rok wydania: 2003 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Czeska szkoła w Protektoracie Czech i Moraw   (STUDIA I MONOGRAFIE NR 363)

Czeska szkoła w Protektoracie Czech i Mo...

Autor: Jasiński Zenon ISBN: 978-83-7395-159-4 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 392 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Edukacja teatralna w procesie kształcenia i wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych na Opolszczyźnie, (Stud. i Mon. nr 484), [zawiera płytę DVD]

Edukacja teatralna w procesie kształceni...

Autor: Włoch Agnieszka ISBN: 978-83-7395-493-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 372 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,38 zł
Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania

Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawnoś...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-597-4 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 298 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

25,20 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej

Studia i rozprawy z pedagogiki resocjali...

Autor: Jasiński Zenon, Mudrecka Irena (red.) ISBN: 83-7395-064-8 Format: B5 Rok wydania: 2004 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności

Studia i rozprawy z pedagogiki resocjali...

Autor: Kowalczyk Danuta, Mudrecka Irena (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-550-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 338 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców

Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji ...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-607-0 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 286 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Nauczyciel w edukacji przedszkolnej

Nauczyciel w edukacji przedszkolnej

Autor: Smak Ewa (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-186-0 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej

Środowisko proksemiczne komunikacji eduk...

Autor: Sztejnberg Aleksander ISBN: 978-83-7395-218-8 Format: B5 Rok wydania: 2007 Liczba stron: 220 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia

Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstaw...

Autor: Sztejnberg Aleksander ISBN: 978-83-7395-277-5 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 182 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Gabrieli Kapicy

Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i prakty...

Autor: Smak Ewa, Kłosińska Tatiana, Konopnicka Iwona (red ISBN: 978-83-7395-558-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 400 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Amnesty International – wybrane aspekty działalności pedagogicznej ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 498)

Amnesty International – wybrane aspekty ...

Autor: Pogorzelska Marzanna ISBN: 978-83-7395-584-4 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Doskonalenie komputerowego pomiaru testowego

Doskonalenie komputerowego pomiaru testo...

Autor: Hurek Józef, Sztejnberg Aleksander ISBN: 978-83-7395-353-6 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 126 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zr...

Autor: Brągiel Józefa, Badora Sylwia (red.) ISBN: 978-83-7395-139-6 Format: B5 Rok wydania: 2005 Liczba stron: 596 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
26,25 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2

Słownik metod, technik i form pracy socj...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna, Dąbrowska-Jabłońska Iwon ISBN: 978-83-7395-545-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 186 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 453)

Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia...

Autor: Wereszczyńska Katarzyna ISBN: 978-83-7395-450-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 326 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,28 zł
Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna (STUDIA I MONOGRAFIE NR 460)

Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna...

Autor: Sapia-Drewniak Eleonora ISBN: 978-83-7395-463-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 282 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3

Słownik metod, technik i form pracy socj...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna, Dąbrowska-Jabłońska Iwon ISBN: 978-83-7395-606-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Aktualne i przyszłościowe wyzwania edukacyjno-kulturowe. Wybór tekstów

Aktualne i przyszłościowe wyzwania eduka...

Autor: Łomny Zygmunt ISBN: 978-83-7395-468-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 502 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
21,53 zł
Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki

Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcz...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna ISBN: 978-83-7395-488-5 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 182 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Ko...

Autor: Krasnodębska Anna., Konieczna Ewelina. J., (red. n ISBN: 978-83-7395-560-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 256 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne

Prenatalny okres życia człowieka. Zagadn...

Autor: Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Janiuk Ewa, Kierpal P ISBN: 978-83-7850-738-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 144 Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS - Kraków ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej.

Ku integralności edukacji wczesnoszkolne...

Autor: Smak Ewa, Włoch Stanisława (red. nauk.) ISBN: 978-83-62687-16-9 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 250 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim (STUDIA I MONOGRAFIE 519)

Integracyjny system kształcenia dzieci n...

Autor: Garbiec Mariusz ISBN: 978-83-7395-650-6 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 396 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
19,43 zł
Nie można dać za wygraną... . Prace konkursowe I edycji konkursu autobiograficznego dla osób z niepełnosprawnością "Sensotwórcy - ludzie, dla których tworzenie ma sens"

Nie można dać za wygraną... . Prace konk...

Autor: Konieczna Ewelina J. (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-663-6 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 192 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Humanistyczny wymiar opieki okołoporodowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 525)

Humanistyczny wymiar opieki okołoporodow...

Autor: Lichtenberg-Kokoszka Emilia ISBN: 978-83-7395-688-9 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 198 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Osoba z niepełnosprawnością w srodowisku medialnym. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 530)

Osoba z niepełnosprawnością w srodowisku...

Autor: Mamroł Andrzej ISBN: 978-83-7395-699-5 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 162 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4

Słownik metod, technik i form pracy socj...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna,Dąbrowska-Jabłońska Iwona ISBN: 978-83-7395-698-8 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry - konteksty - dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu

Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry...

Autor: Karcz-Taranowicz Eugenia (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-705-3 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 580 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
24,68 zł
Praca socjalna. Przeszłość - teraźniejszość -  przyszłość

Praca socjalna. Przeszłość - teraźniejsz...

Autor: Kotlarska-Michalska A., Sikora P. (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-674-2 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 388 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 5 Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania - doświadczenia - propozycje

Studia i rozprawy z pedagogiki resocjali...

Autor: Kowalczyk Danuta, Glińska-Lachowicz Anna (red. ) ISBN: 978-83-7395-700-8 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 238 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska.

Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zja...

Autor: Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-715-2 Format: B5 Rok wydania: 2017 Liczba stron: 186 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

15,75 zł
Jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka (STUDIA I MONOGRAFIE NR 533)

Jakość związków małżeńskich wychowanków ...

Autor: Franczyk Agnieszka ISBN: 978-83-7395-714-5 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 222 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Pedagogiczne aspekty procesu kreowania postaci scenicznej w teatrze (STUDIA I MONOGRAFIE NR 541)

Pedagogiczne aspekty procesu kreowania p...

Autor: Włoch Agnieszka, Maćkowiak Klaudia ISBN: 978-83-7395-726-8 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 226 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 538)

Znaczenie aktywności kulturalnej dla jak...

Autor: Jarosz Katarzyna ISBN: 978-83-7395-729-9 Format: B5 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 170 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Oświata i kultura w wielokulturowym świecie - wolność perspektyw i doświadczeń

Oświata i kultura w wielokulturowym świe...

Autor: Jasiński Z., Neisch K., Pogorzelska M. (red nauk.) ISBN: 978-83-7395-743-5 Format: B5 Rok wydania: 2017 Liczba stron: 218 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

18,90 zł
Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych. Co nauczyciel możę zaczerpnąć z pracy terapeuty? (STUDIA I MONOGRAFIE NR 543)

Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami...

Autor: Ganczarska Małgorzata ISBN: 978-83-7395-724-8 Format: B5 Rok wydania: 2017 Liczba stron: 218 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

21,00 zł
W trosce o wychowanie obywatelskie. Społeczne i pedagogiczne funkcje czasopisma "Społeczeństwo Otwarte" 1990-1998 (STUDIA I MONOGRAFIE NR 542

W trosce o wychowanie obywatelskie. Społ...

Autor: Wereszczyńska Katarzyna ISBN: 978-83-7395-740-4 Format: B5 Rok wydania: 2017 Liczba stron: 300 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

29,40 zł
Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie

Rodzicielstwo w obliczu trudności i prob...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-761-9 Format: B5 Rok wydania: 2017 Liczba stron: 236 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersyeteu Opolskiego ...

19,95 zł
Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny

Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju r...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-756-5 Format: B5 Rok wydania: 2017 Liczba stron: 306 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

26,25 zł
Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej - wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. (Wyd. 4. Druk z matryc z poprzedniego wydania)

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej -...

Autor: Górnicka Beata ISBN: 978-83-7395-636-0 Format: B5 Rok wydania: 2017 Wyd.4 Liczba stron: 294 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

29,40 zł
Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Opolszczyźnie w latach powojennych (1945-1950) STUDIA I MONOGRAFIE NR 555

Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Op...

Autor: Sapia-Drewniak Eleonora ISBN: 978-83-7395-793-0 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2018 Liczba stron: 186 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 6:  Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej, Stan i potrzeby

Studia i rozprawy z pedagogiki resocjali...

Autor: Kowalczyk Danuta, Sporek Mariusz (red.nauk.) ISBN: 978-83-7395-795-4 Format: B5 Rok wydania: 2018 Liczba stron: 196 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
Resocjalizacyjna przemiana - warunki, mechanizmy, wspomaganie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 560)

Resocjalizacyjna przemiana - warunki, me...

Autor: Mudrecka Irena ISBN: 978-83-7395-809-8 Format: B5 Rok wydania: 2018 Liczba stron: 186 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-1918) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 567)

Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-...

Autor: Żukiewicz Arkadiusz ISBN: 978-83-7395-819-7 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

19,95 zł
Edukacja a regionalizm wobec wielokulturowości i globalizacji. Tożsamość społeczna na przykładzie Śląska Opolskiego

Edukacja a regionalizm wobec wielokultur...

Autor: Michalewski Tomasz ISBN: 978-83-7395-836-4 Format: A5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 166 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

16,80 zł
Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej. Wybrane zagadnienia

Człowiek w przestrzeni instytucji resocj...

Autor: Snopek Mariusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-838-8 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 164 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

13,65 zł
Profilaktyka pozytywna w teorii i praktyce pedagogicznej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 582)

Profilaktyka pozytywna w teorii i prakty...

Autor: Jarosz Katarzyna ISBN: 978-83-7395-847-0 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 192 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

18,90 zł
Pamięć - Historia - Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty

Pamięć - Historia - Tożsamość. Edukacja ...

Autor: Nowak-Dziemianowicz M., Konopnicki A. (red.) ISBN: 978-83-8095-797-8 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 312 Wydawnictwo: "Impuls" Kraków, publikacja sfinansowana przez UO ...

26,25 zł
Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności. Family in the Circle of Posmodern Changes and the Challenges of Disability

Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian ...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata ISBN: 978-83-8095-755-8 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 180 Wydawnictwo: "Impuls" Kraków, publikację sfinansowano przez UO ...

21,00 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 5

Słownik metod, technik i form pracy socj...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna,Dąbrowska-Jabłońska Iwona ISBN: 978-83-7395-841-8 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 174 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

14,70 zł
Sztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów w szole podstawowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 559)

Sztuka walki judo metodą wspomagania roz...

Autor: Kozdraś Grzegorz ISBN: 978-83-7395-807-4 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2018 Liczba stron: 288 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

28,35 zł
Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka (STUDIA I MONOGRAFIE NR 586)

Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę...

Autor: Kaszubska-Dziergas Patrycja ISBN: 978-83-7395-866-1 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

18,90 zł
Szkolnictwo na Górnym Śląsku w polityce oświatowej Prus i Niemiec (1763-1914) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 588)

Szkolnictwo na Górnym Śląsku w polityce ...

Autor: Kwiatek Jolanta ISBN: 978-83-7395-870-8 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 272 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

27,30 zł
Sens i nonsens roszczeniowości skazanych. Pedagogiczne i prawne aspekty funkcjonowania instytucji skargowości w realiach polskich więzień

Sens i nonsens roszczeniowości skazanych...

Autor: Snopek Mariusz ISBN: 978-83-8095-863-0 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 240 Wydawnictwo: "IMPULS", dofinansowanie Uniwersytet Opolski ...

31,50 zł
Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka (STUDIA I MONOGRAFIE NR 596)

Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjon...

Autor: Lichtenberg-Kokoszka Emilia ISBN: 978-83-7395-892-0 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 180 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Rodzicielstwo i różne jego oblicza

Rodzicielstwo i różne jego oblicza

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-864-7 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

12,60 zł
Wybrane obszary funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i na Ukrainie

Wybrane obszary funkcjonowania systemu p...

Autor: Kowalczyk Danuta, Glińska-Lachowicz Anna (red.) ISBN: 978-83-7395-878-4 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 242 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

21,00 zł
Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze i edukacyjne - zagrożenia i profilaktyka

Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze i e...

Autor: Matusiak Renata ISBN: 978-83-8095-911-8 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 202 Wydawnictwo: "Impuls" Kraków ...

19,95 zł
Rodzicielstwo - wybrane aspekty

Rodzicielstwo - wybrane aspekty

Autor: Brągiel Józefa, Górnica Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-917-0 Format: B5 Rok wydania: 2021 Liczba stron: 142 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

12,60 zł