Nauki humanistyczne

Zagadnienie empirycznych podstaw etyki. Studium krytyczne metaetyki posthume'owskiej

Zagadnienie empirycznych podstaw etyki. ...

Autor: Pietrzak Marcin ISBN: 978-83-7395-494-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 502)

Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty ...

Autor: Świtała-Trybek Dorota ISBN: 978-83-7395-591-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 348 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
The interpersonal stage in academic written discurse (STUDIA I MONOGRAFIE NR 477)

The interpersonal stage in academic writ...

Autor: Szymańska Jolanta ISBN: 978-83-7395-497-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach od połowy XVIII wieku do początku XX wieku. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 458)

Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na ...

Autor: Kwiatek Jolanta ISBN: 978-83-7395-461-8 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 338 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
Studia socjolingwistyczne

Studia socjolingwistyczne

Autor: Lubaś Władysław ISBN: 978-83-8688-163-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 422 Wydawnictwo: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ...

Rabat: 50 %
21,00 zł
Stance in press discourse: The case of Poles and Poland in the Guardian STUDIA I MONOGRAFIE NR 514

Stance in press discourse: The case of P...

Autor: Wilk Przemysław ISBN: 978-83-7395-629-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 182 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku (STUDIA I MONOGRAFIE NR 442)

Spór o psychologię eksperymentalną w dys...

Autor: Alechanowicz Iwona ISBN: 978-83-7395-408-3 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 190 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Skryby z charyzmą. Estetyka biedermeieru a tożsamość górnośląska (STUDIA I MONOGRAFIE NR 507),

Skryby z charyzmą. Estetyka biedermeieru...

Autor: Kossakowska-Jarosz Krystyna ISBN: 978-83-7395-605-6 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Russian borrowings in English: A dictionary and corpus study. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 497)

Russian borrowings in English: A diction...

Autor: Podhajecka Mirosława ISBN: 978-83-7395-581-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 292 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Różnorodność form narracji w literaturze dawnej

Różnorodność form narracji w literaturze...

Autor: Rowińska-Szczepaniak Maria, Zagożdżon Joanna (red. ISBN: 83-7395-194-6 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 144 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
3,15 zł
Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykon polsko-rosyjskiego (z. 1–5)

Polsko-rosyjski słownik par przekładowyc...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-575-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 756 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
39,90 zł
Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR432)

Pod znakiem Saturna. Topika melancholii ...

Autor: Mazur Aneta ISBN: 978-83-7395-405-2 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 378 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation, Studia i Monografie nr 516

Phraseology in English Pharmaceutical Di...

Autor: Grabowski Łukasz ISBN: 978-83-7395-643-8 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 312 Wydawnictwo: Wydawnictwo UO ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 426)

Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej...

Autor: Dąbrowska Elżbieta ISBN: 978-83-7395-364-2 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 288 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika

Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Ist...

Autor: Aleksandr Dmitrijewicz Duliczenko ISBN: 978-83-86881-56-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 1168 Wydawnictwo: UO IFP, OTPN ...

Rabat: 50 %
49,88 zł
Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi

Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonogra...

Autor: Ożóg Kazimierz S. ISBN: 978-83-7767-840-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 304 Wydawnictwo: WAM - Kraków ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, Literature and Language

On Time: Reflections on Aspects of Time ...

Autor: Wolny Ryszard W. (ed.) ISBN: 978-83-7395-368-0 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 475)

Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w ...

Autor: Makuchowska Marzena ISBN: 978-83-7395-431-1 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 496 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
24,15 zł
Od liberatury do e-literatury

Od liberatury do e-literatury

Autor: Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red. nauk ISBN: 978-83-7395-440-3 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 294 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 476)

Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapo...

Autor: Giergiel Sabina ISBN: 978-83-7395-506-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 276 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,65 zł
Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1958-2013)

Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodo...

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISBN: 978-83-8688-160-4 Format: A5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia  (STUDIA I MONOGRAFIE NR 397)

Obcość jako los. O prozie Borislava Peki...

Autor: Giergiel Sabina (STUDIA I MONOGRAFIE NR 397) ISBN: 978-83-7395-287-4 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 216 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury  sub specie culinaria (DODRUK)

O pokarmach, smakach i utraconych znacze...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna ISBN: 978-83-7395-387-1 Format: A5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 328 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych

Na tropach translatów. W poszukiwaniu od...

Autor: Chlebda Wojciech (red.nauk.) ISBN: 978-83-7395-470-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka

Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu w...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-416-8 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 140 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,78 zł
Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów

Na tropach korpusów. W poszukiwaniu opty...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-546-2 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji

Między tradycją a nowoczesnością. Tożsam...

Autor: Laszczak Wanda, Ambroziak Daria, Pudełko Brygida, ISBN: 978-83-7395-632-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 580 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
28,88 zł
Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności

Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczn...

Autor: Brzozowska Sabina, Mazur Aneta (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-540-0 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 266 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje

Liberatura, e-literatura i...Remiksy, re...

Autor: Górska-Olesińska Monika (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-515-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 330 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Les Représentations de la transgression dans l’ouvre de Marguerite Duras sur l’exemple des romans «Un Barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile» et «L’Amant» (STUDIA I MONOGRAFIE NR 489)

Les Représentations de la transgression ...

Autor: Ledwina Anna ISBN: 978-83-7395-557-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 264 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
La condition humaine dans la littérature française et francophone (Los człowieka w literaturze francuskiej i francuskojęzycznej)

La condition humaine dans la littérature...

Autor: Modrzejewska Krystyna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-455-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 390 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
L’image de la femme dans l’ouvre d’Émile Zola (Obraz kobiety w twórczości Emila Zoli) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 472)

L’image de la femme dans l’ouvre d’Émile...

Autor: Anna Kaczmarek ISBN: 978-83-7395-487-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 240 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 470)

Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego...

Autor: Malinowska Ewa ISBN: 978-83-7395-485-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku (STUDIA I MONOGRAFIE NR 435)

Kondycja człowieka w literaturze francus...

Autor: Modrzejewska Krystyna ISBN: 978-83-7395-394-9 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Kawiarnia Szkocka

Kawiarnia Szkocka

Autor: Case Susana H. ISBN: 978-83-7395-402-1 Format: A5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 68 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Karl Lőwith a heglowski rozwój ducha w XIX wieku. Inspiracje filozoficzne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 444)

Karl Lőwith a heglowski rozwój ducha w X...

Autor: Benisz Henryk ISBN: 978-83-7395-417-5 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 500 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
24,68 zł
Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych

Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór stud...

Autor: Krystyna Kossakowska-Jarosz z udziałem Małgorzaty ISBN: 978-83-7395-447-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 332 Wydawnictwo: UO, OTPN ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowy...

Autor: Dąbrowska Elżbieta, Jokiel Irena (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-516-5 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 288 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
Język-komunikacja

Język-komunikacja

Autor: Kleszcz Krzysztof, Krzempek Monika (red.) ISBN: 978-83-7395-323-9 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej

Język polski w europejskiej przestrzeni ...

Autor: Gajda Stanisław (red.nauk.) ISBN: 978-83-86881-52-9 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 340 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej ...

17,85 zł
Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów

Jan Kochanowski i renesans europejski. O...

Autor: Jörg Schulte ISBN: 978-83-7543-253-4 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 352 Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton - Warszawa ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships (STUDIA I MONOGRAFIE NR 478)

Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study...

Autor: Pudełko Brygida ISBN: 978-83-7395-522-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 244 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
Inter Duas Potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego

Inter Duas Potestates. Polityka religijn...

Autor: Ożóg Monika ISBN: 978-83-7767-817-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 314 Wydawnictwo: WAM - Kraków ...

Rabat: 50 %
15,75 zł
In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as a Cultural Phenomenon and Its Representation in Contemporary British Novel (STUDIA I MONOGRAFIE NR 450)

In the Shadow of the Iron Lady: Thatcher...

Autor: Nicieja Stankomir ISBN: 978-83-7395-434-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 250 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Idzi Presiowski, Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce

Idzi Presiowski, Krótka wiadomość o sejm...

Autor: Kaczorowski Włodzimierz (opracowanie) ISBN: 978-83-7395-849-4 Format: A5 Rok wydania: 2019, oprawa twarda Liczba stron: 96 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
Horyzonty humanistyki

Horyzonty humanistyki

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISBN: 978-83-8688-159-8 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskieg ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu

Historia testis temporum, lux veritatis,...

Autor: Kozerska Ewa, Maciejewski Marek, Stec Piotr (red. ISBN: 978-83-7395-661-2 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 768 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
32,55 zł
Frazeologia a przekład

Frazeologia a przekład

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-619-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 448 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
Forma i znaczenie. Projekt semazjologii Antona Marty'ego w kontekście problemu relatywizmu językowego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 462)

Forma i znaczenie. Projekt semazjologii ...

Autor: Machlarz Artur ISBN: 978-83-7395-467-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 214 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Flota i polityka morska Aleksandra I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej w XI wieku i jego przezwyciężenie przez Aleksandra I Komnena.

Flota i polityka morska Aleksandra I Kom...

Autor: Böhm Marcin ISBN: 978-83-7730-086-2 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: AVALON - Kraków ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 446)

Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika komp...

Autor: Solski Zbigniew Władysław ISBN: 978-83-7395-426-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 428 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
21,00 zł
Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe

Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i n...

Autor: Kossakowska-Jarosz Krystyna i Nocoń Jolanta (red. ISBN: 978-83-7395-498-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 416 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,85 zł
Evil and Ugliness across Literatures and Cultures

Evil and Ugliness across Literatures and...

Autor: Wolny Ryszard, Nicieja Stankomir, Ciuk Andrzej (re ISBN: 978-83-7395-537-0 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 306 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski

Dystynkcje kulturowe w przekładzie z jęz...

Autor: Ledwina Anna, Modrzejewska Krystyna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-569-1 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 194 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Droga do powołania Uniwersytetu Opolskiego i stan jego dojrzałości po 18 latach

Droga do powołania Uniwersytetu Opolskie...

Autor: Nowakowska Maria (red. nauk.) ISBN: 978-83-63950-00-2 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 204 Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Op ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej

Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze...

Autor: Gleń Adrian ISBN: 978-83-7395-524-0 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture in Allen Ginsberg's Poems (STUDIA I MONOGRAFIE NR 471)

Discursive Exponents of the Ideology of ...

Autor: Molek-Kozakowska Katarzyna ISBN: 978-83-7395-486-1 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 252 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Derivational conspiracy: the demise of subjectess clauses in English  (STUDIA I MONOGRAFIE NR 404)

Derivational conspiracy: the demise of s...

Autor: Malak Janusz ISBN: 978-83-7395-300-0 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Consciousness, Beauty and Analogy of Being in the Poetry and Prose of Thomas MacGreevy (Studia i Monografie nr 486)

Consciousness, Beauty and Analogy of Bei...

Autor: Grzybowski Wacław ISBN: 978-83-7395-532-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 256 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy

Charles Sanders Peirce o nieskończonej w...

Autor: Hensoldt Agnieszka (wstęp i tłumaczenie) ISBN: 978-83-7395-322-2 Format: A5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej

Chôra i agora. U filozoficznych kor...

Autor: Kijaczko Stanisław, Krasicki Jan (red.) ISBN: 978-83-7395-313-0 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 218 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego Kod: k679 ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej

Bałkany performatywne. Rytuał – dramat –...

Autor: Sztandara Magdalena, Injac Goran, Kuligowski Walde ISBN: 978-83-7395-578-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowyc...

Autor: Jokiel Irena, Burzka-Janik Małgorzata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-521-9 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 350 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
"Niełatwo być człowiekiem". O twórczości Mešy Selimovicia (STUDIA I MONOGRAFIE NR 467)

"Niełatwo być człowiekiem". O twórczości...

Autor: Modelska-Kwaśniowska Anna ISBN: 978-83-7395-477-9 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 162 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
"Kto ojczyźnie swojej służy". Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi

"Kto ojczyźnie swojej służy". Pamiątka o...

Autor: Lenart Mirosław (red. nauk.) ISBN: 978-83-904142-8-7 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 204 Wydawnictwo: Archiwum Państwowe, Uniwersytet Opolski - Opole ...

Rabat: 50 %
15,75 zł
"Kto mi dał skrzydła..." O życiu i działalności Janiny Porazińskiej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 510)

"Kto mi dał skrzydła..." O życiu i dział...

Autor: Olszewska Bożena ISBN: 978-83-7395-603-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 198 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
"Boczne odnogi, ciemne jamy..." Studia i szkice literackie

"Boczne odnogi, ciemne jamy..." Studia i...

Autor: Małczyński Bartosz ISBN: 978-83-7395-465-6 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
"Colored Alphabets' Flutter." John Ashbery and the Twentieth-Century American Avant-Gardes (Studia i Monografie Nr 483)

"Colored Alphabets' Flutter." John Ashbe...

Autor: Marcinkiewicz Paweł ISBN: 978-83-7395-528-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 280 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,65 zł
"Było nie minęło". Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera

"Było nie minęło". Antologia tekstów kry...

Autor: Gleń Adrian (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-464-9 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 318 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,80 zł