językoznawstwo

Autor: Aleksandr Dmitrijewicz Duliczenko ISBN: 978-83-86881-56-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 1168 Wydawnictwo: UO IFP,...
Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika

Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Ist...

Rabat: 50 %
49,88 zł
Do koszyka