językoznawstwo

The interpersonal stage in academic written discurse (STUDIA I MONOGRAFIE NR 477)

The interpersonal stage in academic writ...

Autor: Szymańska Jolanta ISBN: 978-83-7395-497-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 595)

Teksty zespolone a problemy leksykografi...

Autor: Borysowski Daniel ISBN: 978-83-7395-846-3 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 222 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
Studia socjolingwistyczne

Studia socjolingwistyczne

Autor: Lubaś Władysław ISBN: 978-83-8688-163-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 422 Wydawnictwo: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ...

Rabat: 50 %
21,00 zł
Stance in press discourse: The case of Poles and Poland in the Guardian STUDIA I MONOGRAFIE NR 514

Stance in press discourse: The case of P...

Autor: Wilk Przemysław ISBN: 978-83-7395-629-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 182 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich

Słownik frazeologizmów i typowych połącz...

Autor: Przymuszała Lidia ISBN: 978-83-7395-566-0 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 504 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
34,13 zł
Schlesien als Kulturregion Europas. Ein Studien- und Lesebuch zu geschichtlichen, literatur-, sprach- und kulturwissenschaftlichen Querschnittsthemen

Schlesien als Kulturregion Europas. Ein ...

Autor: BOGACKI J., JELITTO-PIECHULIK G., JOKIEL M.,... ISBN: 978-83-7395-876-0 Format: B5 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Russian borrowings in English: A dictionary and corpus study. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 497)

Russian borrowings in English: A diction...

Autor: Podhajecka Mirosława ISBN: 978-83-7395-581-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 292 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykon polsko-rosyjskiego (z. 1–5)

Polsko-rosyjski słownik par przekładowyc...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-575-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 756 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
39,90 zł
Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation, Studia i Monografie nr 516

Phraseology in English Pharmaceutical Di...

Autor: Grabowski Łukasz ISBN: 978-83-7395-643-8 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 312 Wydawnictwo: Wydawnictwo UO ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika

Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Ist...

Autor: Aleksandr Dmitrijewicz Duliczenko ISBN: 978-83-86881-56-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 1168 Wydawnictwo: UO IFP, OTPN ...

Rabat: 50 %
49,88 zł
Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1958-2013)

Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodo...

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISBN: 978-83-8688-160-4 Format: A5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych

Na tropach translatów. W poszukiwaniu od...

Autor: Chlebda Wojciech (red.nauk.) ISBN: 978-83-7395-470-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka

Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu w...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-416-8 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 140 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,78 zł
Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów

Na tropach korpusów. W poszukiwaniu opty...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-546-2 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 470)

Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego...

Autor: Malinowska Ewa ISBN: 978-83-7395-485-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Język-komunikacja

Język-komunikacja

Autor: Kleszcz Krzysztof, Krzempek Monika (red.) ISBN: 978-83-7395-323-9 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej

Język polski w europejskiej przestrzeni ...

Autor: Gajda Stanisław (red.nauk.) ISBN: 978-83-86881-52-9 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 340 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej ...

17,85 zł
Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin

Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedy...

Autor: Mokijenko Walerij, Tarsa Jadwiga (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-885-2 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 734 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

63,00 zł
Horyzonty humanistyki

Horyzonty humanistyki

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISBN: 978-83-8688-159-8 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskieg ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Frazeologia a przekład

Frazeologia a przekład

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-619-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 448 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
Exklamativsätze im Deutschen und Polnischen (STUDIA I MONOGRAFIE NR 469)

Exklamativsätze im Deutschen und Polnisc...

Autor: Hnatik Katarzyna ISBN: 978-83-7395-480-9 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 218 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Derivational conspiracy: the demise of subjectess clauses in English  (STUDIA I MONOGRAFIE NR 404)

Derivational conspiracy: the demise of s...

Autor: Malak Janusz ISBN: 978-83-7395-300-0 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Andere Länder, andere Webestrategien. Phraseologismen und deren Modifikationen In den polnischen und deutschen Werbeanzeigen (STUDIA I MONOGRAFIE NR 500)

Andere Länder, andere Webestrategien. Ph...

Autor: Majnusz-Stadnik Mariola ISBN: 978-83-7395-587-5 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 256 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
A history of Polish-English/English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 534) Wyd. II

A history of Polish-English/English-Poli...

Autor: Podhajecka Mirosława ISBN: 978-83-7395-712-1 Format: B5 Rok wydania: 2018 Liczba stron: 630 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

61,95 zł
A Corpus-Driven Study of Translational and Non-Translational Texts: the Case of Nabokov's Lolita (Studia i Monografie Nr 473)

A Corpus-Driven Study of Translational a...

Autor: Grabowski Łukasz ISBN: 978-83-7395-490-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł