Nauki biologiczne

Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach  (STUDIA I MONOGRAFIE NR 495)
Rabat:50 %
7,88 zł
The lichen biota of Opole Silesia (South Poland). Part 1. The list of lichen species (STUDIA I MONOGRAFIE NR 431)
Rabat:50 %
7,88 zł
Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 "Woda – Człowiek – Środowisko"
Rabat:50 %
8,93 zł
Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (STUDIA I MONOGRAFIE NE 482)
Rabat:50 %
5,25 zł
Polska w systemie transportowym Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 512)
Rabat:50 %
12,08 zł
Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny
Rabat:50 %
7,88 zł
Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód (STUDIA I MONOGRAFIE NR 466)
Rabat:50 %
7,35 zł
Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX w. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 513)
Rabat:50 %
10,50 zł
 Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropologicznych Śląska. Cz. I Studium florystyczno-ekologiczne. Cz. II Katalog stanowisk oraz charakterystyka gartunków (STUDIA I MONOGRAFIE 454)
Rabat:50 %
21,53 zł