geografia

Polska w systemie transportowym Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 512)
Rabat:50 %
12,08 zł
Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX w. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 513)
Rabat:50 %
10,50 zł